top of page

EKSIMIMARLIK, 2010 yılında Şişli’de Mimar Hasan Ekşi tarafından kuruldu. Yaklaşık 12 yılık süreçte çeşitli büyüklüklerde, müstakil veya çoklu yerleşimler olarak konut projeleri, sağlık yapıları, farklı sektörler için ofis yapıları, kamu ve özel iştirakler için eğitim yapıları, güvenlik binaları, fabrika revizyon projeleri ve çeşitli taahhüt işleri gerçekleştirmiştir. Mimarlar odası üyesidir.

EKSIMIMARLIK, mimarlık ve yapı sektörü içerisinde sanatsal, bilimsel ve son teknoloji yapıları üretebilecek ortam arayışındadır.

Gelir geçerlikten uzak, zamanı yakalayan tasarımlar, yer’den bağımsızlaşmadan, güncel imar yönetmelikleriyle çelişmeden, çevresel entegrasyonu sağlanarak icra edilmeye çalışılmaktadır.

Tasarımın icrası için farklı ekonomik model alternatiflerinin oluşması tercih edilmekte ve yapım işi finansal süreciyle birlikte değerlendirilmektedir.

EKSIMIMARLIK olarak her programdaki yapıların tasarlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ya da revize edilmesi/geliştirilmesi süreçlerini yönetiyoruz. Bu süreçte yapının tasarımı, resmi makamlarca onayı ve inşa edilmesi için gerekli olan her türlü görsel, çizim, döküman, hesap ve açıklamaları oluşturuyoruz. Ortaya çıkan tüm verileri dijital ortamda ya da fiziksel baskılar olarak kullanıcıya, işverene, onay makamlarına ve inşa edene çeşitli formatlarda sunuyoruz. Yapının ilk tasarımından inşa süreci tamamlanana kadar gerekli tüm mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin işveren adına koordinasyonunu sağlıyor, hukuki onay süreçlerinin tamamlanması sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu süreçte karşılaşılabilecek her türlü ekonomik, teknik ya da hukuki problemleri çözümleyebilmek adına esnek bir iş süreci programlıyor ve projelerimizin fizibiliteye uygun ve doğru zaman diliminde tamamlanmasını hedefliyoruz.

 

EKSIMIMARLIK’ta tasarım tekrardan uzak, çağdaş ve özgündür.

B.jpg
D.jpg
C.jpg
F.jpg
bottom of page